Rozmiar czcionki:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt grantowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z operatorem – Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach projektu przetestowana będzie innowacja społeczna pn. „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą niepełnosprawną w okresie starzenia się oraz pogarszania się sytuacji rodziny” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017.

Wraz z dorastaniem osoby niepełnosprawnej, starzeją się także jej rodzice – wyczerpują się ich siły fizyczne i psychiczne spowodowane wieloletnią nadwyrężającą siły opieką nad osobą całkowicie od nich zależną, następuje kumulacja wielu problemów. Czasem rodzice osoby niepełnosprawnej przestają radzić sobie z narastającymi problemami życiowymi, finansowymi, zdrowotnymi, muszą stawić czoła zmieniającym się potrzebom syna lub córki. Wielu rodzinom brakuje wspierającego przewodnika, z którym mogłaby porozmawiać i zaplanować etap jak najbardziej bezpiecznej przyszłości, kiedy osoba niepełnosprawna pozostanie sama, już bez rodzicielskiego wsparcia. Taką osobę, koordynującą działania pomocowe i wspierającą rodzinę, nazwaliśmy w naszym projekcie „asystentem pełnego zaufania” rodziny przez wiele lat nieustająco opiekującej się niepełnosprawnym, zależnym od niej dzieckiem. Jego rolą byłoby także otwarcie rodziny na inne możliwości w oparciu np. o środowiskowe wsparcie. Nasz asystent w zamierzeniu ma nie być „przydzielony” czy „narzucony”  rodzinie; powinien cieszyć się zaufaniem rodziny i być jej znany, wywodzić się z jej naturalnego środowiska. Takie rozwiązanie byłoby specyficznie dostosowane do potrzeb środowiska rodzin dorosłych osób niepełnosprawnych przez całe życie, takich które nigdy nie będą całkowicie samodzielne i nie opuszczą rodzinnego gniazda. Ta grupa – naszym zdaniem – wymaga szczególnej troski, a mało jest rozwiązań do niej adresowanych. W naszym projekcie weźmie udział 5 rodzin.