Przekaż 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Tęcza

Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz edukację, rehabilitację, terapię dzieci i młodzież oraz dorosłych osób niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością. 1,5% to niewiele, ale dla naszych podopiecznych ma on ogromne znaczenie. Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby każdego dnia móc pomagać. Również tym, którzy, ze względu na wysoki stopień niepełnosprawności, o pomoc dla siebie nie potrafią nawet prosić.

Wspólnie możemy wspierać tych, którzy na co dzień mają w życiu trudniej. Stowarzyszenie Tęcza od 32 lat pomaga dzieciom niewidomym i słabo widzącym zrozumieć i poznać świat, którego nie mogą zobaczyć.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza jest organizacją pożytku publicznego, a więc każdy podatnik może przekazać nam swój jeden procent podatku.

Wesprzyj nas

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza

KRS: 0000095698

Rozlicz PIT

 

Podatnicy mogą skorzystać z formularza PIT wypełnionego za nich przez Urząd Skarbowy. Podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą swój 1,5% podatku. Automatycznie w „urzędowym” formularzu PIT zostanie wskazana organizacja, której przekazany został 1% podatku rok wcześniej. Można jednak dokonać dowolnej zmiany. Robi się to w sposób następujący:

 1. podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
 2. musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2022)
 3. może też zalogować się używając profilu zaufanego.

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym momencie wskazana jest jako odbiorca 1% podatku. Będzie tam można w prosty sposób zmienić wybraną organizację.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

 • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
 • nie korzystasz z odliczeń,
 • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2022 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Wspieraj nas regularnie

Wpłacając co miesiąc nawet niewielką kwotę pomagasz nam nieść długofalową pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zostań naszym stałym Darczyńcą i pomóż nam systematycznie dbać o podopiecznych z naszych trzech placówek

 • Poradnia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci, w której przeprowadzana jest diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka oraz innych problemów rozwojowych dziecka, rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, specjalistyczną pomoc, dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka (terapia widzenia, terapia pedagogiczna/psychologiczna, fizjoterapia, logopedia, grupowe zajęcia muzyczne). Zajęcia prowadzone są również w środowisku domowym dziecka. Poradnia obejmuje opieką ok. 120 dzieci w skali roku;
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących
  z dodatkowymi neurologicznymi schorzeniami, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja, edukacja, różne formy terapii dla 20 dzieci. Dzieci objęte są również opieką medyczną;
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją i edukacją 50 dzieci;
 • Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla osób dorosłych, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny.

Dzięki Twoim regularnym wpłatom możemy utrzymać oba ośrodki oraz zapewnić naszym Podopiecznym odpowiednie zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty. Pomóż nam troszczyć się o tych, którzy o pomoc nie potrafią nawet prosić.

Darowiznę możesz wpłacać na numer konta 08 2490 0005 0000 4600 5579 8271

lub za pośrednictwem siepomaga.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza