Poznaj naszą historię

 • 1982

  Powstanie pierwszego w Polsce Klubu Rodziców przy Okręgu Warszawskim Polskiego Związku Niewidomych

  1982

 • 1983

  Wydanie pierwszego pisma dla rodziców dzieci niewidomych „Nasze światełka”

  1983

 • 1983

  Powstanie, z inicjatywy rodziców, pierwszego w Warszawie i Polsce Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych przy ul. Koszykowej

  1983

 • 1984

  Pierwszy turnus rehabilitacyjny w Ustroniu. Wzięło w nim udział 40 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

  1984

 • 1985-1988

  Pierwsze w Polsce koncerty charytatywne zespołów Maanam i Kombi

  1985-1988

 • 1988

  Pielgrzymka rodzin dzieci niewidomych i słabowidzących do Lourdes, której inicjatorką była Małgorzata Siekierzyńska-Stefanek. Wyjazd był możliwy m.in. dzięki osobistej pomocy Lecha Wałęsy.

  1988

 • 10 maja 1990

  Powstanie i rejestracja Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

  10 maja 1990

 • 1992

  Powstanie dwóch placówek leczniczo – rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: przy ul. Kopińskiej i przy ul. Leonarda

  1992

 • 1994

  Wprowadzenie nowej nazwy i logo Stowarzyszenia oraz powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Tęcza

  1994

 • 1996

  Powstanie Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących

   

  1996

 • 1997-2002

  Rejestracja i uruchomienie działalności placówek edukacyjnych: Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

  1997-2002

 • 2004

  Uruchomienie Poradni w nowej siedzibie przy ul. Nowolipie

  2004

 • 2005

  Uzyskanie przez “Tęczę” statusu organizacji pożytku publicznego

  2005

 • 2008

  Powstanie Centrum Kształcenia Kadr Tęcza

  2008

 • 2012

  Powstanie Ośrodka Wsparcia “Sokrates” dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością

  2012

 • 1992-2013

  Pomoc rodzinom dzieci z nowotworami oczu w sprawach organizacyjnych związanych z leczeniem w Anglii

  1992-2013

 • 2015

  Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Tęcza

  2015

 • 2020

  Jubileusz 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Tęcza

  2020