Naszą misją jest niesienie pomocy i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych – niewidomych i słabowidzących. Szczególną troską objęliśmy osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wcześniej znajdowały się poza systemem wsparcia.
Wierzymy, i przez lata naszej działalności mamy na to dowody, że kompleksowa pomoc, indywidualnie dostosowana do potrzeb niewidomych i słabowidzących w każdym wieku, znacząco wpływa na zmianę i poprawę jakości życia zarówno tych osób, jak i ich rodzin.

Słowo tęcza kojarzy się z różnobarwnością i różnorodnością. Stworzyliśmy tęczę różnych możliwości dla naszych podopiecznych i ich rodzin, w zależności od indywidualnych potrzeb i osobistych preferencji.

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.  Antoine de Saint-Exupéry

 

Od 30 lat wspieramy dzieci i osoby niewidome, słabowidzące ze złożoną niepełnosprawnością.

Podnosimy jakość życia dzieci i dorosłych osób niesamodzielnych, ze złożoną niepełnosprawnością, walczymy o ich bezpieczną przyszłość. Pod stała opieką mamy ponad 200 osób, rocznie diagnozujemy 750 małych dzieci, zatrudniamy 120 wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Rozwijamy działania profilaktyczne, których celem jest ochrona dzieci przed trwałą niepełnosprawnością. Wczesna pomoc, kierowana do dzieci najmłodszych, u których pojawiły się problemy wzrokowe, zapobiega nieodwracalnej, trwałej niepełnosprawności i zwiększa szansę na samodzielne, niezależne życie. Dla osób dorosłych, niesamodzielnych ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy skończyli etap edukacji szkolnej, nasz ośrodek Sokrates to jedyne miejsce społecznego wsparcia i godnego życia.

Wierzymy w lepsze jutro. Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.

Przyświeca nam założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. Dlatego silnie koncentrujemy się na trzech Ośrodkach wsparcia, które prowadzimy w Warszawie. W planach mamy utworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Mieszkaniowego (nowa inwestycja), rozpoczęcie prowadzenia mieszkania wspomaganego/docelowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną, budowanie bezpiecznej przyszłości dla tej grupy niesamodzielnych podopiecznych, których rodzice starzeją się i sami wkrótce będą wymagali wsparcia.