Centrum Kształcenia Kadr “Tęcza”

Posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego zgodnie z rejestracją.

Serdecznie zapraszamy i polecamy organizowane przez nas kursy, seminaria, konferencje związane tematycznie z problematyką osób niepełnosprawnych ze szczególnym ukierunkowaniem na pomoc dzieciom niewidomym i słabo widzącym (patrz więcej – statut).

Nasze atuty
Wykształcona i doświadczona kadra wykładowców. Szkolenia oparte są na 15-letnim doświadczeniu w prowadzeniu placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i leczniczych dla dzieci i osób dorosłych niewidomych i słabo widzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Szkolenia odbywają się w małych grupach (6-15 osób) i w większości mają charakter warsztatowy.

Koszty
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, uczestnictwo w warsztatach, materiały dydaktyczne, lunch.

Kogo szkolimy
Dokształcamy i szkolimy kompetentne kadry pomagające dzieciom i osobom dorosłym, w szczególności osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością. Przygotowujemy do aktywności zawodowej osoby niewidome i słabo widzące. Szkolimy rodziców, opiekunów oraz wolontariuszy zajmujących się dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Zaświadczenie
Osoba, która ukończyła określoną formę kształcenia otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Sprawy organizacyjne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą, faksem lub e- mailem wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Dane do przelewu

Wpłata na konto Stowarzyszenia „Tęcza” ul. Kopińska 6/10 Warszawa

BPH 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299

W tytule przelewu prosimy wpisać: temat i datę szkolenia.

Kontakt:
Centrum Kształcenia Kadr “Tęcza”
Warszawa, ul. Kopińska 6/10
tel/fax: (22) 822 03 44
e-mail: tecza@idn.org.pl
Dyrektor: Ewa Osiewicz Maciejczyk
Tel. kom. 603 648 541
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego