Zapraszamy do zapoznania się z poradami dotyczącymi naszych dzieci

Porady dla rodziców

Pomoc socjalna

Osoby, które chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać podania do Komisja Pomocy Rodzinie w Sekretariacie Stowarzyszenia lub do pracownika socjalnego Hanny Waksberg tel: 512-077-031

Reglamin_Komisji_Pomocy_Rodzinie_07_2017

Aktualny skład Komisji Pomocy Rodzinie:

Halina Frankowska – Przewodnicząca
Anna Gmurczyk – Członek
Iwona Piwońska – Sekretarz
Hanna Waksberg – Pracownik Socjalny
Barbara Wójcik – Członek

Konta Indywidualne

Możliwe jest także prowadzenie indywidualnego konta dla podopiecznych Stowarzyszenia

Regulamin prowadzenia indywidualnego konta darowizn dla podopiecznych Stowarzyszenia: Regulamin_subkonto_indywidualne_darowizn

Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia: Regulamin_subkonto_indywidualne

Wniosek o przyjęcie dziecka do Ośrodka/przedszkola

Podanie o przyjęcie