Rada Rodziców

Przy Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami i Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęcza” ul. Kopińska 6/10 Warszawa

Prezydium w składzie:

Przewodnicząca Rady – Edyta Kielan, tel. 502 736 909
Wiceprzewodnicząca Rady – Anna Baska
Skarbnik –  Małgorzata Antosiak
Sekretarz – Michał Błaszczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Małgorzata Maj
Członek Komisji – Katarzyna Kielska-Kolenkiewicz
Członek Komisji – Piotr Kolenkiewicz

Kontakt z Radą Rodziców:

telefon: 502 736 909

Numer konta do wpłat składek:

Alior Bank nr 07 2490 0005 0000 4000 8123 7027 , (składka 50 zł semestr ) tytułem Rada Rodziców 2017/2018, dane Dziecka + nr grupy

Rada Rodziców i Opiekunów w Ośrodku Wsparcia Sokrates

Przewodnicząca Rady – Halina Frankowska tel. 504-257-823
Skarbnik – Teresa Dominik
Sekretarz – Anna Grossman
Członek – Tadeusz Cieplik

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2019-05