Rada Rodziców 2022/2023

Przy Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami i Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęcza” ul. Kopińska 6/10 Warszawa

Prezydium

Sonia Obtułowicz – Przewodnicząca RR
Anna Igiel – Zastępca Przew. RR
Justyna Tomaszewska – Skarbnik
Justyna Kulasińska – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Andrzej Adamiec
Katarzyna Szłyk
Hanna Gorska
Sandra Żelechowska
Sylwia Andujar

Kontakt z Radą Rodziców

Sonia Obtułowicz – Przewodnicząca RR
e-mail: sonia.obtulowicz@gmail.com
Tel. 504 666 260

Numer konta do wpłat składek:

Alior Bank nr 07 2490 0005 0000 4000 8123 7027 (składka 50 zł semestr ) tytułem Rada Rodziców ORW i Przedszkola, imię i nazwisko dziecka, nr grupy

Rada Rodziców i Opiekunów w Ośrodku Wsparcia Sokrates

Przewodnicząca: Teresa Winiarczyk
Skarbnik: Teresa Dominik
Sekretarz: Anna Grossman
Członek: Grażyna Piórkowska