Walne Zgromadzenie Członków

Aktualne władze Stowarzyszenia zostały wybrane 10 czerwca 2017 r. na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia “Tęcza”.

Zarząd

Prezes – Anna Witarzewska

Wiceprezes – Halina Frankowska

Wiceprezes 
- Iwona Piwońska

Skarbnik – 
Dorota Data-Pawlak

Sekretarz -
 Ewa Osiewicz-Maciejczyk

Członek – Jerzy Tomasik

Członek – Rafał Kopała

Kontakt z Zarządem

tel./fax: (022) 822 03 44, 658 43 30.

e-mail: tecza@idn.org.pl

a.witarzewska@tecza.org

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Tadeusz Cieplik

Członek – Piotr Skolud

Członek -
 Maciej Skalski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Andrzej Krajewski

Członek – Teresa Winiarczyk

Członek – Jolanta Główczyńska-Brachfogel

Zapraszamy na nasz kanał Youtube   
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2023-04