Walne Zgromadzenie Członków

Aktualne władze Stowarzyszenia zostały wybrane 24 czerwca 2023 r. na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia “Tęcza”.

Zarząd

Prezes – Anna Witarzewska

Wiceprezes – Halina Frankowska

Wiceprezes 
- Iwona Piwońska

Skarbnik – 
Dorota Data-Pawlak

Sekretarz -
 Andrzej Krajewski

Członek – Sonia Obtułowicz

Członek – Rafał Kopała

Kontakt z Zarządem

tel./fax: (022) 822 03 44, 658 43 30.

e-mail: tecza@idn.org.pl

a.witarzewska@tecza.org

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jerzy Tomasik

Członek – Piotr Skolud

Członek -
 Maciej Skalski

Członek –   Tadeusz Cieplik

Członek-   Sylwia Andujar

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca – Ewa Osiewicz- Maciejczyk

Członek – Ewelina Grzelak

Członek – Andrzej Adamiec