Nasze Projekty

Projekty Realizowane przy wsparciu PFRON
Współfinansowany ze środków PFRON projekt pn. “Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” – nr umowy ZZO/000855/07/D. W ramach projektu realizowany jest kompleksowy program wsparcia dorosłych osób ośrodka “Sokrates”.
Wsparciem objętych jest 35 podopiecznych.  Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025.

Warunki rekrutacji do projektu:
Program skierowany jest do dorosłych (powyżej 25. roku życia) osób niepełnosprawnych.
>> Kryteria uczestnictwa w projekcie:
– wiek (powyżej 25. roku życia), osoby poza obowiązkiem szkolnym,
– niepełnosprawność sprzężona (dysfunkcja wzroku, ruchu, intelektualna),
– znaczny stopień niepełnosprawności,
– w miarę stabilny, nie pogarszający się stan zdrowia,
– brak zaburzeń zachowania, uniemożliwiających pracę w grupie,
– deklarowana przez uczestnika (jego rodziców) wola stałego udziału w proponowanych zajęciach, formach wsparcia.
W przypadku, gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, któryś z uczestników nie będzie mógł wziąć udziału w proponowanych zajęciach do końca projektu, zespół kwalifikacyjny dokooptuje do programu inną osobę, która spełnia kryteria kwalifikacji według następujących kryteriów:
– data złożenia wniosku (kolejność zgłoszenia),
– osoba powyżej 25. roku życia ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Muzykoterapia: 01.04.2024 – 31.03.2025
Orientacja przestrzenna i trening wzrokowy: 01.04. 2024 – 31.03. 2025
Zajęcia ceramiczne indywidualne: 01.04.2024 – 31.03.2025
Terapia w czynnościach życia codziennego: 01.04.2024 – 31.03.2025
Zajęcia grupowe w kuchni terapeutycznej: 01.04.2024 – 31.03.2025
Okolicznościowe przedstawienia, imprezy, uroczystości: 01.04.2024 – 30.06.2024 oraz 01.09.2024 – 31.03.2025
Wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych: 01.04.2024 – 31.03.2025
Zajęcia świetlicowe “Światło, słowo, dźwięk”: 01.04.2024 – 31.03.2025
Wsparcie psychologiczne rodzin: 01.04.2024 – 30.06.2024 oraz 01.09.2024 – 31.03.2025
Dogoterapia: 01.04.2024 – 30.06.2024 oraz 01.09.2024 – 31.03.2025
Wsparcie socjalne rodzin: 01.04. 2024 – 31.03. 2025
Wsparcie komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem: 01.04.2024– 30.06.2024 oraz 01.09.2024 – 31.03.2025

 

Współfinansowany ze środków PFRON projekt pn. “Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” – nr umowy ZZO/000855/07/D. W ramach projektu realizowany jest kompleksowy program wsparcia dorosłych osób ośrodka “Sokrates”.

Wsparciem objętych jest 35 podopiecznych.  Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024.

Warunki rekrutacji do projektu:
Program skierowany jest do dorosłych (powyżej 25. roku życia) osób niepełnosprawnych.
>> Kryteria uczestnictwa w projekcie:
– wiek (powyżej 25. roku życia), osoby poza obowiązkiem szkolnym,
– niepełnosprawność sprzężona (dysfunkcja wzroku, ruchu, intelektualna),
– znaczny stopień niepełnosprawności,
– w miarę stabilny, nie pogarszający się stan zdrowia,
– brak zaburzeń zachowania, uniemożliwiających pracę w grupie,
– deklarowana przez uczestnika (jego rodziców) wola stałego udziału w proponowanych zajęciach, formach wsparcia.

W przypadku, gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, któryś z uczestników nie będzie mógł wziąć udziału w proponowanych zajęciach do końca projektu, zespół kwalifikacyjny dokooptuje do programu inną osobę, która spełnia kryteria kwalifikacji według następujących kryteriów:
– data złożenia wniosku (kolejność zgłoszenia),
– osoba powyżej 25. roku życia ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Muzykoterapia: 01.04.2023 – 31.03.2024
Orientacja przestrzenna i trening wzrokowy: 01.04. 2023 – 31.03. 2024
Zajęcia ceramiczne indywidualne: 01.04.2023 – 31.03.2024
Terapia w czynnościach życia codziennego: 01.04.2023 – 31.03.2024
Zajęcia grupowe w kuchni terapeutycznej: 01.04.2023 – 31.03.2024
Okolicznościowe przedstawienia, imprezy, uroczystości: 01.04.2023 – 30.06.2023 oraz 01.09.2023 – 31.03.2024
Wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych: 01.04.2023 – 31.03.2024
Zajęcia świetlicowe “Światło, słowo, dźwięk”: 01.04.2023 – 31.03.2024
Wsparcie psychologiczne rodzin: 01.04.2023 – 30.06.2023 oraz 01.09.2023 – 31.03.2024
Dogoterapia: 01.04.2023 – 30.06.2023 oraz 01.09.2023 – 31.03.2024
Wsparcie socjalne rodzin: 01.04. 2023 – 31.03. 2024
Wsparcie komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem: 01.04.2023 – 30.06.2023 oraz 01.09.2023 – 31.03.2024

Współfinansowany ze środków PFRON projekt pn. “Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” – nr umowy ZZO/000855/07/D. W ramach projektu realizowany jest kompleksowy program wsparcia dorosłych osób ośrodka “Sokrates”.

Wsparciem objętych jest 35 podopiecznych.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023.

Warunki rekrutacji do projektu:
Program skierowany jest do dorosłych (powyżej 25. roku życia) osób niepełnosprawnych.
>> Kryteria uczestnictwa w projekcie:
– wiek (powyżej 25. roku życia), osoby poza obowiązkiem szkolnym,
– niepełnosprawność sprzężona (dysfunkcja wzroku, ruchu, intelektualna),
– znaczny stopień niepełnosprawności,
– w miarę stabilny, nie pogarszający się stan zdrowia,
– brak zaburzeń zachowania, uniemożliwiających pracę w grupie,
– deklarowana przez uczestnika (jego rodziców) wola stałego udziału w proponowanych zajęciach, formach wsparcia.

W przypadku, gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, któryś z uczestników nie będzie mógł wziąć udziału w proponowanych zajęciach do końca projektu, zespół kwalifikacyjny dokooptuje do programu inną osobę, która spełnia kryteria kwalifikacji według następujących kryteriów:
– data złożenia wniosku (kolejność zgłoszenia),
– osoba powyżej 25. roku życia ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Muzykoterapia: 01.04.2022 – 31.03.2023
Orientacja przestrzenna i trening wzrokowy: 01.04.2022 – 31.03. 2023
Zajęcia ceramiczne indywidualne: 01.04.2022 – 31.03.2023
Terapia w czynnościach życia codziennego: 01.04.2022 – 31.03.2023
Zajęcia grupowe w kuchni terapeutycznej: 01.04.2022 – 31.03.2023
Okolicznościowe przedstawienia, imprezy, uroczystości: 01.04.2022 – 30.06.2022 oraz 01.09.2022 – 31.03.2023
Wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych: 01.04.2022 – 31.03.2023
Zajęcia świetlicowe “Światło, słowo, dźwięk”: 01.04.2022 – 31.03.2023
Wsparcie psychologiczne rodzin: 01.04.2022 – 30.06.2022 oraz 01.09.2022 – 31.03.2023
Dogoterapia: 01.04.2022 – 30.06.2022 oraz 01.09.2022 – 31.03.2023
Wsparcie socjalne rodzin: 01.04. 2022 – 31.03. 2023
Wsparcie komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem: 01.04.2022 – 30.06.2022 oraz 01.09.2022 – 31.03.2023

 

Relacje z Ośrodka SOKRATES

 

 

 

 

 

PROJEKT   pn. “Wczesna pomoc dziecku i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” Współfinansowany ze środków PFRON projekt – nr umowy ZZO/000824/07/D. W ramach projektu realizowany jest kompleksowy program wsparcia małego dziecka z problemami wzrokowymi, którego celem jest: przygotowanie dzieci do niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie; uzyskanie, na ile to możliwe, harmonijnego rozwoju i dobrego funkcjonowania społecznego;  przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności, w tym wzrokowej; wzmocnienie autonomii, samodzielności i niezależności życiowej dziecka.

 

 

 

 

III okres realizacji projektu

Wsparciem objętych jest 50 dzieci w wieku 0-7 lat.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025.

Warunki rekrutacji do projektu:
1. Program skierowany jest do małych dzieci (w wieku 0-7 lat) z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych lub słabowidzących) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie stale – przyjęcia telefoniczne i drogą mailową.  Diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka wskazująca na trudności w tej sferze (ocena terapeuty widzenia i psychologa podczas diagnozy wstępnej). Ocena zespołu terapeutycznego (na podstawie diagnozy wstępnej) dotycząca zakresu koniecznego wsparcia: wiek 0-7 lat; miejsce zamieszkania w Warszawie, woj. mazowieckim lub w województwach, gdzie nie ma dostępu do specjalistycznej placówki zajmującej się wczesną pomocą dziecku niewidomemu/słabo widzącemu. Stan zdrowia dziecka umożliwiający udział w projekcie.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
– Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku
– Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego
– Wspieranie komunikacji, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej
– Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego
– Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej
– Muzyka, Ruch, Komunikacja – zajęcia grupowe
– Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający
– Warsztaty edukacyjne dla rodziców.
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu (III okres realizacji):
Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku: 01.04.2024 – 31.03.2025
Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego: 01.04.2024 – 31.03.2025
Wspieranie komunikacja, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej: 01.04.2024 – 31.03.2025
Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego: 01.04.2024 – 31.03.2025
Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej: 01.04.2024 – 31.03.2025
Muzyka-Ruch-Komunikacja – zajęcia grupowe: 01.04.2024 – 31.03.2025
Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający: 01.04.2024 – 31.03.2025
Warsztaty edukacyjne dla rodziców: 10/12/2024.

II okres realizacji projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparciem objętych jest 50 dzieci w wieku 0-7 lat.
Termin realizacji projektu:
1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024.

Warunki rekrutacji do projektu:
1. Program skierowany jest do małych dzieci (w wieku 0-7 lat) z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych lub słabowidzących) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie stale – przyjęcia telefoniczne i drogą mailową.  Diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka wskazująca na trudności w tej sferze (ocena terapeuty widzenia i psychologa podczas diagnozy wstępnej). Ocena zespołu terapeutycznego (na podstawie diagnozy wstępnej) dotycząca zakresu koniecznego wsparcia: wiek 0-7 lat; miejsce zamieszkania w Warszawie, woj. mazowieckim lub w województwach, gdzie nie ma dostępu do specjalistycznej placówki zajmującej się wczesną pomocą dziecku niewidomemu/słabo widzącemu. Stan zdrowia dziecka umożliwiający udział w projekcie.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
– Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku
– Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego
– Wspieranie komunikacji, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej
– Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego
– Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej
– Muzyka, Ruch, Komunikacja – zajęcia grupowe
– Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający
– Warsztaty edukacyjne dla rodziców.
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu (II okres realizacji):
Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku: 01.04.2023 – 31.03.2024
Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego: 01.04.2023 – 31.03.2024
Wspieranie komunikacja, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej: 01.04.2023 – 31.03.2024
Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego: 01.04.2023 – 31.03.2024
Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej: 01.04.2023 – 31.03.2024
Muzyka-Ruch-Komunikacja – zajęcia grupowe: 01.04.2023 – 31.03.2024
Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający: 01.04.2023 – 31.03.2024
Warsztaty edukacyjne dla rodziców: 10, 12.2023.

Współfinansowany ze środków PFRON projekt pn. “Wczesna pomoc dziecku i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” – nr umowy ZZO/000824/07/D.
W ramach projektu realizowany jest kompleksowy program wsparcia małego dziecka z problemami wzrokowymi, którego celem jest: przygotowanie dzieci do niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie; uzyskanie, na ile to możliwe, harmonijnego rozwoju i dobrego funkcjonowania społecznego;  przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności, w tym wzrokowej; wzmocnienie autonomii, samodzielności i niezależności życiowej dziecka.

I okres realizacji projektu.

Wsparciem objętych jest 50 dzieci w wieku 0-7 lat.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023.

Warunki rekrutacji do projektu:

1. Program skierowany jest do małych dzieci (w wieku 0-7 lat) z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych lub słabowidzących) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie stale – przyjęcia telefoniczne i drogą mailową.  Diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka wskazująca na trudności w tej sferze (ocena terapeuty widzenia i psychologa podczas diagnozy wstępnej). Ocena zespołu terapeutycznego (na podstawie diagnozy wstępnej) dotycząca zakresu koniecznego wsparcia: wiek 0-7 lat; miejsce zamieszkania w Warszawie, woj. mazowieckim lub w województwach, gdzie nie ma dostępu do specjalistycznej placówki zajmującej się wczesną pomocą dziecku niewidomemu/słabo widzącemu. Stan zdrowia dziecka umożliwiający udział w projekcie.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
– Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku
– Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i
samodzielności w sytuacjach życia codziennego
– Wspieranie komunikacji, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej
– Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego
– Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej
– Muzyka, Ruch, Komunikacja – zajęcia grupowe
– Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający
– Warsztaty edukacyjne dla rodziców.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku: 01.04.2022 – 31.03.2023
Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego: 01.04.2022 – 31.03.2023
Wspieranie komunikacja, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej: 01.04.2022 – 31.03.2023
Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego: 01.04.2022 – 31.03.2023
Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej: 01.04.2022 – 31.03.2023
Muzyka-Ruch-Komunikacja – zajęcia grupowe: 01.04.2022 – 31.03.2023
Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający: 01.04.2022 – 31.03.2023
Warsztaty edukacyjne dla rodziców: 10, 12.2022

 

Współfinansowany ze środków PFRON projekt pn. “Wczesna pomoc dziecku i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” – nr umowy ZZO/000665/07/D. W ramach projektu realizowany jest kompleksowy program wsparcia małego dziecka z problemami wzrokowymi, którego celem jest: przygotowanie dzieci do niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie; uzyskanie, na ile to możliwe, harmonijnego rozwoju i dobrego funkcjonowania społecznego;  przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności, w tym wzrokowej; wzmocnienie autonomii, samodzielności i niezależności życiowej dziecka.

Wsparciem objętych jest 50 dzieci w wieku 0-7 lat.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022.

Warunki rekrutacji do projektu:

Program skierowany jest do małych dzieci (w wieku 0-7 lat) z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych lub słabowidzących) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie stale – przyjęcia telefoniczne i drogą mailową.  Diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka wskazująca na trudności w tej sferze (ocena terapeuty widzenia i psychologa podczas diagnozy wstępnej). Ocena zespołu terapeutycznego (na podstawie diagnozy wstępnej) dotycząca zakresu koniecznego wsparcia: wiek 0-7 lat; miejsce zamieszkania w Warszawie, woj. mazowieckim lub w województwach, gdzie nie ma dostępu do specjalistycznej placówki zajmującej się wczesną pomocą dziecku niewidomemu/słabo widzącemu. Stan zdrowia dziecka umożliwiający udział w projekcie.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

– Wspomaganie rozwoju widzenia
– Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego
– Wspieranie komunikacji, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej
– Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego
– Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej
– Muzyka, Ruch, Komunikacja – zajęcia grupowe
– Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku: 01.04.2019 – 31.03.2022
Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągania przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego: 01.04.2019 – 31.03.2022
Wspieranie komunikacja, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej: 01.04.2019 – 31.03.2022
Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego: 01.04.2019 – 31.03.2022
Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej: 01.04.2019 – 31.03.2022
Muzyka-Ruch-Komunikacja – zajęcia grupowe: 01.04.2019 – 31.03.2022
Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający: 01.04.2019 – 31.03.2022.

Konkurs: „Szansa-Rozwój-Niezależność”
Projekt: Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym – projekt realizowany jest w Ośrodku przy ul. Leonarda.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2019/2020

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w ramach pilotażowego programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju, finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” Projekt: Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie.

Termin realizacji: 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizowało projekt pn. „Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt grantowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z operatorem – Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach projektu grantowego przetestowana została innowacja społeczna pn. „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą niepełnosprawną w okresie starzenia się oraz pogarszania się sytuacji rodziny” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017.

Projekty Realizowane przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2024
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W programie zaplanowano realizację 5868 godzin usług asystenckich.
Program jest realizowany od 10 stycznia do 31 grudnia 2024.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2023
Głównym celem Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program adresowany jest do:
• Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

W Programie zaplanowano realizację 4680 godzin usług asystenckich.
Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Treść Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 wraz
z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Projekty Realizowane przy wsparciu NFZ

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym.

Projekty Realizowane przy wsparciu Miasto Stołeczne Warszawa

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES

Od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2024 realizujemy projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawa pn. “Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością SOKRATES.

W ramach konkursu: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – realizowanym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych na lata 2018 – 2021 r.
Zadanie “Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością “SOKRATES” realizowane w siedzibie Ośrodka przy ul. Leonarda 12 (Wola). Ośrodek prowadzi swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością sprzężoną od 1992 roku.

Alpakoterapia – otwieramy się na świat – projekt finansowany przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Ochota w ramach konkursu „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin”.

Muzykoterapia – szansa na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Stowarzyszenia Tęcza – projekt finansowany przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Ochota w ramach konkursu „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin”.

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 marca do 20 sierpnia 2021 r.

Wspieranie komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem z zastosowaniem metod AAC w ośrodku dla dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością – projekt finansowany przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Ochota.

Termin realizacji zadania publicznego: od 3 lutego do 31 lipca 2020 r.

Rozwój zaplecza informatycznego i nowych technologii komunikacyjnych w placówkach Stowarzyszenia Tęcza – projekt finansowany przez: Centrum Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Termin realizacji zadania publicznego: od 15 kwietnia do 30 września 2020 r.

Remont sieci elektrycznej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością, ul. Kopińska 6/10 – 1 marca – 30 listopada 2018.

Stworzenie nowej strony internetowej oraz zaprojektowanie folderu informacyjnego Stowarzyszenia Tęcza jako kluczowych elementów komunikacji społecznej w organizacji –  1 marca – 30 listopada 2018.

Projekt Otwieramy drzwi – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dogoterapia w Tęczy.
Dzięki wsparciu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadania publicznego i kolejnej już edycji działalności zapoczątkowanej dzięki pozyskaniu grantów z Dzielnicy Ochota z otwartego konkursu pn. “Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin” w Stowarzyszeniu Tęcza realizowany był projekt dogoterapii w roku 2019.

Hipoterapia w “Tęczy”
Projekt realizowany w ramach konkursu: Małe granty w Dzielnicy Ochota w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r. ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota
Projekt realizowany w 03.09.2018-30.11.2018

Projekty Realizowane przy wsparciu Uni Europejskiej

Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.kregiwsparcia.pl

 

 

 

 

Projekt realizowany 01.09.2018 r. – 30.06.2021 r.

Projekt – Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 25 osób z niepełnosprawnością sprzężoną zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa oraz przyległe powiaty: piaseczyński, legionowski i warszawski zachodni.

Więcej o projekcie: TUTAJ

Projekty sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

logo NIW PROOZadanie: Bądźmy w kontakcie
Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.  PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 roku do 30.09.2020 roku.

więcej na: www.niw.gov.pl

logo NIW COVIDZadanie: Dobry start
Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. W ramach Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Okres realizacji projektu: od 27.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

więcej na: www.niw.gov.pl