Nasze Projekty

Projekty Realizowane przy wsparciu PFRON

Konkurs: „Szansa-Rozwój-Niezależność”
Projekt: Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym – projekt realizowany jest w Ośrodku przy ul. Leonarda.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

 

Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2019/2020

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w ramach pilotażowego programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju, finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” Projekt: Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie.

Termin realizacji: 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizowało projekt pn. „Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt grantowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z operatorem – Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach projektu grantowego przetestowana została innowacja społeczna pn. „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą niepełnosprawną w okresie starzenia się oraz pogarszania się sytuacji rodziny” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017.

Projekty Realizowane przy wsparciu NFZ

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym.

Projekty Realizowane przy wsparciu Miasto Stołeczne Warszawa

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES W ramach konkursu: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – realizowanym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych na lata 2018 – 2021 r.
Zadanie “Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością “SOKRATES” realizowane w siedzibie Ośrodka przy ul. Leonarda 12 (Wola). Ośrodek prowadzi swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością sprzężoną od 1992 roku.

 

Muzykoterapia – szansa na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Stowarzyszenia Tęczalogo Syrenka Warszawa Ochota – projekt finansowany przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Ochota w ramach konkursu „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin”.

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 marca do 20 sierpnia 2021 r.

Wspieranie komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem z zastosowaniem metod AAC w ośrodku dla dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością – projekt finansowany przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Ochota.

Termin realizacji zadania publicznego: od 3 lutego do 31 lipca 2020 r.

Rozwój zaplecza informatycznego i nowych technologii komunikacyjnych w placówkach Stowarzyszenia Tęcza – projekt finansowany przez: Centrum Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Termin realizacji zadania publicznego: od 15 kwietnia do 30 września 2020 r.

Remont sieci elektrycznej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością, ul. Kopińska 6/10 – 1 marca – 30 listopada 2018.

Stworzenie nowej strony internetowej oraz zaprojektowanie folderu informacyjnego Stowarzyszenia Tęcza jako kluczowych elementów komunikacji społecznej w organizacji –  1 marca – 30 listopada 2018.

Projekt Otwieramy drzwi – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dogoterapia w Tęczy.
Dzięki wsparciu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadania publicznego i kolejnej już edycji działalności zapoczątkowanej dzięki pozyskaniu grantów z Dzielnicy Ochota z otwartego konkursu pn. “Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin” w Stowarzyszeniu Tęcza realizowany był projekt dogoterapii w roku 2019.

Hipoterapia w “Tęczy”
Projekt realizowany w ramach konkursu: Małe granty w Dzielnicy Ochota w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r. ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota
Projekt realizowany w 03.09.2018-30.11.2018

Projekty Realizowane przy wsparciu Uni Europejskiej

Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.kregiwsparcia.pl

 

 

 

 

Projekt realizowany 01.09.2018 r. – 30.06.2021 r.

Projekt – Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 25 osób z niepełnosprawnością sprzężoną zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa oraz przyległe powiaty: piaseczyński, legionowski i warszawski zachodni.

Więcej o projekcie: TUTAJ

Projekty sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

logo NIW PROOZadanie: Bądźmy w kontakcie
Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.  PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 roku do 30.09.2020 roku.

więcej na: www.niw.gov.pl

logo NIW COVIDZadanie: Dobry start
Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. W ramach Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Okres realizacji projektu: od 27.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

więcej na: www.niw.gov.pl

Zapraszamy na nasz kanał Youtube   
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2022-02