„Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin” to projekt w którym uczestniczymy, a jakie daje możliwości?

W ramach Projektu przewidziano szeroki i kompleksowy wachlarz wsparcia dla osób niepełnosprawnych tak by umożliwić tym osobom samodzielne funkcjonowanie a jednocześnie wesprzeć prawidłowy rozwój ich rodzin:

  1. Przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki wsparcia.
  2. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami. Świetlica będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
  3. Utworzenie całodobowego miejsca wytchnieniowego, w ramach którego osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych zarówno w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych zaistniałych w rodzinie ale również w przypadku wcześniej zaplanowanego pobytu.
  4. Świadczenia usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych wspierających ich samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego w miejscu zamieszkania.
  5. Prowadzenie szkoleń dla rodziców/opiekunów faktycznych niepełnosprawnych uczestników projektu.
  6. Organizacja dwudniowego wyjazdu aktywizacyjno-usamodzielniającego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną zamieszkujących tereny aglomeracji Warszawskiej (miasto stołeczne Warszawa oraz przyległe powiaty).

Uczestnikami projektu są 32 osoby, u których oprócz niepełnosprawności intelektualnej występują również inne niepełnosprawności w zakresie ruchu, wzroku czy słuchu. Oprócz osób z niepełno sprawnościami w projekcie wsparciem zostały objęte rodziny tych osób – rodzice/opiekunowie faktyczni, którzy mogli skorzystać z szerokiego wsparcia szkoleniowego oraz indywidualnych zajęć z psychoterapeutą.

Jedenastu podopiecznych ośrodka Sokrates mogło spędzić weekend na wyjeździe aktywizacyjno-usamodzielniającym w świetnym towarzystwie i dobrze się bawić pod opieką naszych specjalistów, a w tym czasie rodzice mogli… odetchnąć oraz spędzić inaczej niż zwykle czas. Jak było? Zobaczcie sami.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

—-
Projekt pt. „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image