W Ośrodku dla Dorosłych przy ul. Leonarda 12 jest niezwy­kłe, magiczne miejsce – pracownia ceramiczna, w której – pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów – powstają unikal­ne dzieła. Te piękne przedmioty były niejednokrotnie wystawia­ne na różnego typu wystawach, kiermaszach, aukcjach, brały udział i były nagradzane w konkursach twórczości osób niepeł­nosprawnych.

W zajęciach ceramicznych uczestniczą podopieczni o różnym stopniu sprawności i różnych możliwościach, a co z tym zwią­zane, różne są formy przeprowadzanych ćwiczeń i aktywności.

Osoby najmniej sprawne wykonują proste ćwiczenia – odrywa­nie kawałków gliny, formowanie kuleczek, wałków, odciskanie pieczątek, faktur. Przy pomocy terapeutów podopieczni umieszczają kawałki gliny w formach gipsowych i to w nich kształtowane są naczynia – misy, patery, donice. Celem takich ćwiczeń jest usprawnianie pracy rąk, poprawa ko­ordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, oswajanie z fakturami. Bardziej sprawni podopieczni sami wyklejają formy gliną, decydują o sposobie wykończenia i zdobienia prac. Czasem wykonują proste przedmioty bez użycia form gipsowych, samodzielnie kształtując glinę. Najbardziej sprawni samodzielnie wypełniają wszystkie za­dania, począwszy od przygotowania materiałów i miejsca pracy. Każdy z podopiecznych odciska w glinie cząstkę swojego serca, pasji i upodobań; często kosztuje to wiele wysiłku i trudu.

Wypalaniem i szkliwieniem zajmują się instruktorzy. Tematy zajęć są dostosowane do zainteresowań podopiecznych, zmieniających się pór roku czy ważnych wydarzeń z życia ośrodka. Wykonane podczas zajęć dzieła stanowią deko­rację i wyposażenie sal w ośrodku, czasem są prezentami dla bliskich, czasem pamiątkowymi podarunkami dla gości ośrodka. Do wspólnej aktywności zapraszamy również inne osoby, dla których organizujemy edukacyjne warsztaty ce­ramiczne.

(Ceramiczne wyroby można zobaczyć i zamówić na naszym profilu na facebooku. Są tam również informacje o organizowanych kiermaszach ceramicznych).

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Zapraszamy na nasz kanał Youtube   
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2021-05