Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak

terapeuta widzenia, nauczyciel orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci z dysfunkcją wzroku, tyflopedagog. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (od 1996 r.), specjalistka w zakresie funkcjonalnej diagnozy i wspomagania rozwoju widzenia u małych dzieci słabowidzących, od kilkunastu lat pracująca w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji Stowarzyszenia ‘Tęcza’ w Warszawie. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania wzrokowego małych dzieci słabowidzących oraz kwestii związanych z orientacją w przestrzeni i poruszaniem się dzieci z dysfunkcją wzroku. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dla nauczycieli i terapeutów pracujących z małymi dziećmi z problemami wzrokowymi, w tym także dziećmi z niesprawnością złożoną.

Jak zadać pytanie?

Pytanie do naszego eksperta możesz zadać za pomocą maila wysyłając pytanie na adres mailowy ekspert@tecza.org