GABINET OKULISTYCZNY DLA DZIECI
ul. Kopińska 6/10

Gabinet specjalizuje się w badaniach dzieci z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci z:
– autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju,
– schorzeniami neurologicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym,
– zespołem Downa i innymi chorobami genetycznymi,
– zaburzeniami komunikacji, nie nawiązujące kontaktu werbalnego.

W chwili obecnej gabinet okulistyczny jest nie czynny z powodu braku lekarza

Lista polecanych okulistek: Alicja Błażej-Waśkiewicz Mariola Litewska Barbara Kropidłowska Agnieszka Miller, Dorota Barchanowska

gabmed_kopinska@tecza.org oraz telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15
512-077-032 
W treści maila prosimy o uwzględnienie następujących informacji:
• imię i nazwisko dziecka
• wiek dziecka
• miejscowość zamieszkania
• główny problem dziecka związany ze wzrokiem
• inne problemy rozwojowe dziecka
• inne pytania/problemy
Jeśli chcieliby Państwo przekazać lekarzowi aktualne wyniki badań dziecka (wszelkie związane z problem wzrokowym dziecka), prosimy o przesłanie ich w tym samym mailu w załączniku.
Na podstawie wyżej wspomnianych danych tworzymy listę oczekujących, z którą Doktor regularnie się zapoznaje. Opis problemów ogólnych i wzrokowych dziecka jest decydujący dla wyznaczenia terminu wizyty. Po zapoznaniu się Doktor z listą, rejestratorka kontaktuje się z Państwem by ustalić odpowiadający Państwu możliwie szybki termin konsultacji.

CENA WIZYTY OKULISTYCZNEJ – 250 złotych
CENA WIZYTY KOLEJNEGO DZIECKA Z RODZINY W DANYM DNIU – 220 ZŁ
CENA KONSULTACJI ZDALNEJ/ZAŚWIADCZENIA OKULISTYCZNEGO – 100 złotych

INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie informacje udzielane są drogą mailową: gabmed_kopinska@tecza.org oraz telefonicznie: 512 077 032

DIAGNOZA FUNKCJONALNA WIDZENIA, TERAPIA WIDZENIA
Rodzice zainteresowani funkcjonalną diagnozą widzenia, terapią widzenia oraz zajęciami terapeutycznymi dla dzieci w wieku 0-6 lat, które mają problemy wzrokowe i inne sprzężone niepełnosprawności, proszeni są o kontakt z Poradnią dla małych dzieci przy ul. Nowolipie 13/15 – tel. 22 636 80 41.