Kochani liczymy na Wasze wsparcie, zbieramy fundusze na zakup kolejnych narzędzi do komunikacji alternatywnej AAC dla naszych podopiecznych.
Wesprzyjcie naszą zbiórkę.
Czym jest AAC?
✅ AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.
✅ Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.
✅ AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.
✅ Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.
Stosujemy te metody w naszych Ośrodkach i widzimy jakie wspaniałe efekty możemy dzięki nim uzyskać.