W 2023 roku, ze środków Fundacji BGK, realizowaliśmy projekt “Lepiej widzę, lepiej się rozwijam”, którego celem było zwiększenie dostępności różnych form wsparcia dla małych dzieci niewidomych, słabowidzących i tych z niepełnosprawnością sprzężoną w prowadzonej przez Stowarzyszenie Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Tęcza w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15.

Ze środków pozyskanych z Fundacji BGK podnieśliśmy standard wyposażenia placówki i kupiliśmy:

– eye tracker (urządzenie PCEye mini), które służy do wspierania komunikacji dzieci, które nie posługują się mową, a teraz będą miały szansę, poprzez sterowanie wzrokiem (odpowiednie urządzenie i program komputerowy), dokonać wyboru, nauczyć się porozumiewania z otoczeniem;

– powiększalnik SPIDER – z bardzo dobrym wyświetlaczem, niezbędny w pracy z dziećmi słabowidzącymi;

– sprzęt do wspomagania rozwoju ruchowego: drabinka leżąca do nauki chodzenia, stopnie do nauki chodzenia po schodach.

Dzięki nowym technologiom nasze dzieci zyskały szansę na rozwój, tak jak ich dobrze widzący, zdrowi rówieśnicy.

Z różnych form wsparcia skorzystało 40 dzieci. Zorganizowane zostały dodatkowe godziny specjalistycznego wsparcia z zakresu: terapii widzenia, terapii psychologicznej (wsparcie dla rodzin), terapii logopedycznej, terapii SI (Integracja Sensoryczna), usprawniania ruchowego i orientacji przestrzennej. Zorganizowane zostały również warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci niewidomych.

Bardzo serdecznie dziękujemy!

Dzięki środkom Fundacji BGK mamy pewność, że nadążamy za światem i przybliżamy rzeczywistość dzieciom z dysfunkcjami wzroku i innymi problemami rozwojowymi, pokazujemy świat, który dotychczas był dla nich niewidoczny, rozwijamy dotychczas ukryte możliwości. Zakupiony sprzęt będzie nam służył jeszcze przez wiele lat i korzystać będą z niego wszystkie potrzebujące wsparcia dzieci.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image