PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2024
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.W programie zaplanowano realizację 5868 godzin usług asystenckich.
  Program jest realizowany od 10 stycznia do 31 grudnia 2024.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie następujących dokumentów:
1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
2. Kopii orzeczenia o niepełnosprawności
3. Oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
4. Podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych RODO.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lutego 2024.

Wszelkie informacje dotyczące zasad realizacji oraz uczestnictwa w Programie można uzyskać pod numerem telefonu 510 256 056 lub przesyłając pytanie na adres e-mail: e.grzelak@tecza.org

Załączniki do pobrania:

 1. Aoozn-ngo-2024-karta-zakresu-czynnosci
 2.  Aoozn-ngo-2024-karta-zgloszenia
 3. Aoozn-ngo-2024-klauzula-rodo
 4. ZAS_wskazanie_asystenta