Rozmiar czcionki:

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zawiadamia, iż konkurs na stanowisko Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego - Kierownika Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 został rozstrzygnięty. Stanowisko Dyrektora i Kierownika Ośrodka objęła p. Edytę Jaroszkiewicz.