22 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” ogłasza konkurs na :  Prace remontowo-budowlane w placówce przy ul Kopińskiej 6/10 w zakresie:  „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody    użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną    Niepełnosprawnością”. Miejscem wykonania prac budowlanych  jest budynek w Warszawie przy ul.…