Bez kategorii

Tęcza -Tutaj uczę się widzieć, tutaj mam przyjaciół!

Stowarzyszenie Tęcza rusza z kolejną kampanią społeczną, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy dzieci niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza tych ze złożoną niepełnosprawnością. Film ukazuje jak ważna jest diagnoza oraz kompleksowa terapia, znalezienie dla każdego dziecka miejsca, w którym uzyska wsparcie, zrozumienie i przyjaciół na całe życie.

Stowarzyszenie Tęcza rozwija działania profilaktyczne, których celem jest ochrona dzieci przed trwałą niepełnosprawnością. Wczesna pomoc, kierowana do dzieci najmłodszych, u których pojawiły się problemy wzrokowe zwiększa szansę na samodzielne, niezależne życie. Prowadzimy placówki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym kierowane do dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagającymi wsparcia w każdym obszarze funkcjonowania. Dla osób dorosłych, niesamodzielnych ze sprzężoną niepełnosprawnością, które skończyły etap edukacji szkolnej, Ośrodek Sokrates jest miejscem społecznego wsparcia i godnego życia.

Idea jaka przyświeca działaniom Stowarzyszenia Tęcza to funkcjonowanie w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami. Jest to możliwe dzięki współpracy wielu terapeutów i specjalistów, którzy nigdy się nie poddają i walczą o każdy gest, o każe słowo o pierwszy uśmiech dziecka. To ciężka praca każdego dnia, ale wspólnie z rodzicami możemy wiele osiągnąć.

– Tutaj uczę się widzieć, tutaj mam przyjaciół, tutaj mogę z Tobą porozmawiać, tutaj jestem blisko Ciebie, tutaj czuję się jak w domu.- Tak o naszych Ośrodkach mówią podopieczni Stowarzyszenia Tęcza.

 

– Spot promujący kampanię w bezpośrednim przekazie zwraca uwagę na słabo widzące i niewidome dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”, które bez codziennego wsparcia nie mogłyby wykorzystać w pełni swoich możliwości rozwojowych. Bardzo ważna jest diagnoza i wczesna interwencja oraz dalsza terapia, edukacja indywidualne dostosowana do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, na każdym etapie ich rozwoju, od małego dziecka, przez edukację szkolną aż do dorosłego – mówi Anna Witarzewska, prezes Stowarzyszenia „Tęcza”.

Przyświeca nam założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. Dlatego silnie koncentrujemy się na trzech Ośrodkach wsparcia, które prowadzimy w Warszawie. W planach mamy utworzenie Centrum Widnokrąg w ramach PFRON-owskiego programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. To forma mieszkalnictwa kierowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wymagających wysokiego poziomu wsparcia, zapewniającą autonomię mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu usług wspierających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest budowanie bezpiecznej przyszłości dla tej grupy niesamodzielnych podopiecznych, których rodzice starzeją się i sami wkrótce będą wymagali wsparcia.

Wspólnie możemy wspierać tych, którzy na co dzień mają w życiu trudniej. Stowarzyszenie Tęcza od 33 lat pomaga dzieciom niewidomym i słabo widzącym zrozumieć i poznać świat, którego nie mogą zobaczyć.

Tęcza to ich miejsce na ziemi. To jedyna taka Tęcza.

Wszystkie osoby zaangażowane w produkcję spotu, w tym obsługa produkcyjna wzięli udział pro bono.

Spot dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Tęcza www.tecza.org oraz na naszym kanale na YouTube https://youtu.be/ogFULRrv9VU

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tej produkcji.

Udział wzięli

Justyna Biała
Agata Bielówka
Justyna Bohdanowicz
Natalia Cieplik
Szymon Deeds
Szymon Dydo
Sandra Gol
Anna Kazimierczak
Paulina Kowalczyk
Aneta Kowalska
Joanna Maciąg
Krzysztof Manikowski
Katarzyna Modrzejewska
Maja Murzyn
Aleksander Paździor

Realizatorzy

Małgorzata Szyłak
Mateusz Skalski
Ireneusz Grzyb
Jerzy Poniatowski
Damian Borejko
Przemysław Swojak
Robert Krawczyk
Aleksandra Kraus
DynamoPost
Bogdan Pieczura
Cyprian Lewandowski
Adam Zielony
Mateusz Cianciara
Sonoria
Małgorzata Przedpełska
Mariola Łyczewska
Rytmika
Jarek Smok
STUDIO MS
Maciej Skalski

Podziękowania

Anna Witarzewska
Kinga Bączar
Koi Studio
Heliograf
Andrzej Jędrzejewski
Teresa Skalska
Carol Leszczyńska
Krzysztof Leszczyński
Restauracja „Bez krępacji”
Andrzej Krajewski
Małgorzata Bajszczak
Agnieszka Paździor
Ewa Rawiak
Alina Dłużewska

 

Stowarzyszenie „Tęcza” prowadzi od 32 lat, wyjątkowy w skali kraju, zespół trzech placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z deficytami wzroku i złożoną niepełnosprawnością. Specjalistyczną pomocą – edukacją, terapią, rehabilitacją – obejmuje codziennie 250 podopiecznych, pomaga także ich rodzinom. Każdy rodzic, którego dziecko ma problemy ze wzrokiem otrzyma w Tęczy specjalistyczną pomoc i wsparcie. Stowarzyszenie jest organizacją i jednocześnie instytucją/marką, która jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Warszawie i w Polsce opiekującą się systematycznie, kompleksowo i fachowo dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, a także dziećmi i osobami dorosłymi niesamodzielnymi, zależnymi od wsparcia i pomocy innych. Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku; szkoli specjalistów, wolontariuszy, rodziców. Stowarzyszenie zainicjowało, stosuje i promuje autorskie metody rehabilitacji wzroku, całościowej diagnozy rozwoju oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia dzieci słabowidzących, opracowane przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen.