Aktualności

Poszukujemy Superwizora ds. AAC

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa ul. Kopińska 6/10 w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępu dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęcza”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020r. poszukuje osób chętnych na stanowisko Superwizora ds. AAC. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o zlecenie przewidywany okres zatrudnienia do 30.09.2019r.

Stanowisko
Superwizor ds. AAC

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie pedagogiki wczesnoszkolnej, osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami min. 3 lata,
 3. Doświadczenie w realizacji terapii/zajęć z zakresu alternatywnych sposobów komunikowania się dzieci niepełnosprawnych.
 4. Doświadczenie w zakresie diagnozy i tworzenia strategii komunikacji alternatywnej dla dzieci niepełnosprawnych.

  Odbiorcy wsparcia
  Odbiorcami wsparcia będą dzieci niewidome i słabowidzące ze sprzężeniami – podopieczni Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza”.

  Zakres czynności na stanowisku AON/AOON
  1. Współpraca z nauczycielami/terapeutami ds. AAC w zakresie rozpoznania/diagnozy potrzeb uczestników.
  2. Opracowanie indywidualnych strategii komunikacyjnych dla wszystkich uczestników projektu.
  3. Konsultacje dla nauczycieli/terapeutów dotyczące wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji m.in. wyboru i dostosowania pomocy terapeutycznych dla uczestników.
  4. Współpraca z innymi terapeutami/nauczycielami i/lub z ich rodzicami w celu realizacji strategii w otoczeniu społecznym i stałego monitorowania postępów uczestników.
  5. Prowadzenie poglądowych zajęć z uczestnikiem z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla terapeutów/nauczycieli/opiekunów dziecka w miarę potrzeb.
  6. Realizacja strategii AAC.
  7. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania.
  8. Pozostawanie w stałym kontakcie z Zespołem Projektowym w celu prawidłowej realizacji zadań.
  9. Realizacja innych zadań i działań zleconych przez Koordynatora Projektu i Dyrektora Przedszkola związanych z działaniem i funkcjonowaniem świetlicy przedszkolnej.

  Informacje dodatkowe
  Praca świadczona będzie w siedzibie Przedszkola tj. przy ul. Kopińskiej 6/10, 02-321 Warszawa.
  Kursy/szkolenia w zakresie technik AAC będą dodatkowym atutem.
  Planowany okres zatrudnienia: do 30.09.2019 rok.

  Wymagane dokumenty
  CV z dopiskiem „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922)”.

  Dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu.

  Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Tęcza” mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 lub elektronicznie na adres: j.broda@tecza.org.

  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 510-321-505 lub e-mail: j.broda@tecza.org