Aktualności

Miesiąc AAC

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC. „A co to takiego?” AAC, czyli alternative and augmentative communication, oznacza komunikację zastępczą (alterntive communication) i wspomagającą (augmentative communication). Obecnie terminu AAC używa się w Polsce coraz powszechniej i coraz powszechniej stosuje się komunikację alternatywną. Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia (m.in. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, głuchoniewidome).

O komunikacji alternatywnej i wspomagającej mówimy, gdy inne metody zastępują mowę dźwiękową, gdy ktoś w ogóle się nią nie posługuje lub wspomagają one mowę, która nie jest dostatecznie czytelna dla otoczenia. Zasadniczą grupę metod AAC stanowią metody wykorzystujące symbole gestowe, sybmbole płaskie (dwuwymiarowe) oraz symbole przestrzenno-dotykowe (trójwymiarowe), ze wszystkich tych metod korzystamy w naszej codziennej pracy w Stowarzyszeniu „Tęcza”.

Osoby niemówiące mogą nauczyć się rozmawiać z pomocą znaków graficznych lub gestów. Coraz częściej efektywne porozumiewanie się umożliwiają im komputery, tablety i wszelakie komunikatory.

Codziennie te metody komunikacji stosujemy wśród naszych podopiecznych w Stowarzyszeniu „Tęcza”. Szkolimy się, podnosimy swoje kwalifikacje w tym obszarze. Udało nam się zakupić pierwsze programy do komunikacji alternatywnej, zaczynamy korzystać z EyeTrackera. Wszystko to aby móc jak najlepiej komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, które są pod naszą opieką. Robimy wszystko co w naszej mocy aby rozwijać umiejętności komunikacyjne naszych przedszkolaków oraz uczniów OREW-u oraz dorosłych uczestników Ośrodka SOKRATES. Dzięki wszystkim tym metodom podnosimy jakość życia wszystkich niepełnosprawnych.

Komunikacja alternatywna jest sposobem na aktywizowanie i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu dzieciom i osobom niemówiącym.

Niestety, w społeczeństwie wciąż jeszcze funkcjonują nieprawdziwe przekonania i stereotypy dotyczące osób niemówiących. Te stereotypy utrudniają diagnozę i podjęcie wczesnej interwencji dającej szansę na wprowadzenie alternatywnych metod porozumiewania się i w miarę normalne życie w przyszłości. Brak własnego głosu, brak możliwości wyrażenia własnych potrzeb potęgują niepełnosprawność, powodują poczucie bezradności i przyczyniają się do wykluczenia społecznego. Dlatego po raz kolejny obchodzimy w październiku – Międzynarodowy Miesiąc AAC, miesiąc świętowania i upowszechniania wiedzy oraz doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się.

Potrzeba komunikowania się jest ogromna. „Lubię mówić z Tobą” to nasz przekaz. Bohaterami filmu są nasi podopieczni ze Stowarzyszenia Tęcza.

 

Aby móc rozwijać tę formę komunikacji potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego na zakup kolejnych programów komputerowych i poszerzenie naszego warsztatu o różne nowe formy AAC w naszej „Tęczy”.