Aktualności

Zawieszenie działalności “Ośrodka Kopińska” w dniach 16-23 października 2020

W związku ze stwierdzeniem przypadków zarażenia koronawirusem wśród podopiecznych i pracowników Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej 6/10, koniecznością skierowania na kwarantannę pracowników będących w kontakcie z zarażonymi osobami, w uzgodnieniu z Mazowieckim Kuratorium oświaty i Wychowania,Zarząd Stowarzyszenia postanowił zawiesza bezpoŚrednie zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne w placówce od dnia 16 do dnia 23 października 2020. Zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne będą się odbywały w trybie zdanym.

Rodzice podopiecznych zostaną poinformowani o tej decyzji drogą mailową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zarząd Stowarzyszenia

Zobacz Uchwałę:  Uchwała dotycząca zawieszenia działalności Ośrodka