ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa     ul. Kopińska 6/10 w ramach realizacji projektu  Wzrost dostępu dzieci z niepełnosprawnością do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęcza”

 

Informacja o wyniku Postępowania Ofertowego