Wpłacając co miesiąc nawet niewielką kwotę pomagasz nam nieść długofalową pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zostań naszym stałym Darczyńcą i pomóż nam systematycznie dbać o podopiecznych z naszych trzech placówek

  • Poradnia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci, w której przeprowadzana jest diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka oraz innych problemów rozwojowych dziecka, rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, specjalistyczną pomoc, dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka (terapia widzenia, terapia pedagogiczna/psychologiczna, fizjoterapia, logopedia, grupowe zajęcia muzyczne). Zajęcia prowadzone są również w środowisku domowym dziecka. Poradnia obejmuje opieką ok. 120 dzieci w skali roku;
  • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących
    z dodatkowymi neurologicznymi schorzeniami, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja, edukacja, różne formy terapii dla 20 dzieci. Dzieci objęte są również opieką medyczną;
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją i edukacją 50 dzieci;
  • Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla osób dorosłych, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny.

Dzięki Twoim regularnym wpłatom możemy utrzymać oba ośrodki oraz zapewnić naszym Podopiecznym odpowiednie zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty. Pomóż nam troszczyć się o tych, którzy o pomoc nie potrafią nawet prosić.

Darowiznę możesz wpłacać na numer konta 08 2490 0005 0000 4600 5579 8271

lub za pośrednictwem siepomaga.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza