W związku z realizacją projektu „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje następujące zamówienie: AUDYT ZEWNĘTRZNY III OKRESU FINANSOWANIA PROJEKTU „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” Zamawiający: Stowarzyszenie…