KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK ORAZ WZNOWIENIA CZĘŚCI DZIAŁAŃ

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią COVID-19, decyzją Zarządu Stowarzyszenia Tęcza, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich,
termin zawieszenia działalności placówek zostaje przedłużony na okres od 25 maja do 31 maja 2020. Do dnia 31 maja (włącznie) odwołane zostają wszystkie zajęcia w ośrodkach, wizyty, działania opiekuńcze i edukacyjne.

Od 1 czerwca zostaje wznowiona działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza (ul. Kopińska 6/10) oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni przy ul. Nowolipie 13/15.

W kolejnych dniach czerwca planujemy uruchomienie bezpośrednich działań z osobami niepełnosprawnymi w ramach:
– Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (obie lokalizacje: ul. Kopińska 6/10, ul. Leonarda 12),
– Rehabilitacji Stacjonarnej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
– Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES (ul. Leonarda 12)
oraz innych bezpośrednich działań z osobami z niepełnosprawnością (realizowane projekty).
O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że służymy informacjami i wsparciem w sprawach bieżących, a także w sytuacjach wyjątkowych, szczególnych, losowych:

tel. 512 077 035 – dyrektor Przedszkola i ORW,
tel. 512 077 031 – pracownik socjalny,
tel. 510 256 056 – kierownik Ośrodka Leonarda;
tel. 512 800 088- pielęgniarka Ośrodek Leonarda (recepty, zlecenia na wyroby medyczne)
tel. 512 077 032- sekretarka medyczna Ośrodek Kopińska (recepty, zlecenia na wyroby medyczne)

Maile kontaktowe: A.Witarzewska@tecza.org; ; H.Gasik@tecza.org; K.Baczar@tecza.org

W trosce o kondycję psychiczną w tej trudnej sytuacji, jaką jest  zawieszenie działalności naszych Ośrodków, do Waszej dyspozycji pozostają nasi psychologowie:

Rodziców podopiecznych Ośrodka Leonarda (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES)
zapraszamy do kontaktu z psychologiem Panią Julią, tel. 512 077 030, pon. – pt od 10.00 do 14.00. psychologleonarda@tecza.org

Rodziców podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza  oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ul. Kopińskiej
6/10 zapraszamy do kontaktu z psychologiem Panią Oleną – adres mailowy: psychologkopinska@tecza.org

Rodziców dzieci pozostających pod opieką Poradni przy ul. Nowolipie 13/15 zapraszamy do kontaktów z psychologami prowadzącymi (adresy w zakładce ośrodki/poradnia)

Do Państwa dyspozycji pozostają również *nasi terapeuci widzenia Dorota, Magda, Ewa, Kasia terapiawidzeniakopinska@tecza.org

Warszawa, 22 maja 2020 r.