Niech te Święta będą
pełne radości i spokoju,
a Nowy Rok
przyniesie wiele dobrego
Tego życzymy Państwu!

Anna Witarzewska
Prezes

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza

 

***
W projekcie wykorzystano prace wykonane na zajęciach ceramicznych
Ośrodka Wsparcia SOKRATES dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących

Więcej prac na https://tecza.org/ceramika/