W Ośrodku dla Dorosłych przy ul. Leonarda 12 jest niezwy­kłe, magiczne miejsce – pracownia ceramiczna, w której – pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów – powstają unikal­ne dzieła. Te piękne przedmioty były niejednokrotnie wystawia­ne na różnego typu wystawach, kiermaszach, aukcjach, brały udział i były nagradzane w konkursach twórczości osób niepeł­nosprawnych.

W zajęciach ceramicznych uczestniczą podopieczni o różnym stopniu sprawności i różnych możliwościach, a co z tym zwią­zane, różne są formy przeprowadzanych ćwiczeń i aktywności.

Osoby najmniej sprawne wykonują proste ćwiczenia – odrywa­nie kawałków gliny, formowanie kuleczek, wałków, odciskanie pieczątek, faktur. Przy pomocy terapeutów podopieczni umieszczają kawałki gliny w formach gipsowych i to w nich kształtowane są naczynia – misy, patery, donice. Celem takich ćwiczeń jest usprawnianie pracy rąk, poprawa ko­ordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, oswajanie z fakturami. Bardziej sprawni podopieczni sami wyklejają formy gliną, decydują o sposobie wykończenia i zdobienia prac. Czasem wykonują proste przedmioty bez użycia form gipsowych, samodzielnie kształtując glinę. Najbardziej sprawni samodzielnie wypełniają wszystkie za­dania, począwszy od przygotowania materiałów i miejsca pracy. Każdy z podopiecznych odciska w glinie cząstkę swojego serca, pasji i upodobań; często kosztuje to wiele wysiłku i trudu.

Wypalaniem i szkliwieniem zajmują się instruktorzy. Tematy zajęć są dostosowane do zainteresowań podopiecznych, zmieniających się pór roku czy ważnych wydarzeń z życia ośrodka. Wykonane podczas zajęć dzieła stanowią deko­rację i wyposażenie sal w ośrodku, czasem są prezentami dla bliskich, czasem pamiątkowymi podarunkami dla gości ośrodka. Do wspólnej aktywności zapraszamy również inne osoby, dla których organizujemy edukacyjne warsztaty ce­ramiczne.

(Ceramiczne wyroby można zobaczyć i zamówić na naszym profilu na facebooku. Są tam również informacje o organizowanych kiermaszach ceramicznych)

Zapraszamy na nasz kanał Youtube   
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2020-05