Stawianie dzieci w pionizatorze ma ogromne znaczenie dla dobrostanu organizmu. Dobrostanu zarówno fizycznego jak i psychicznego. Zacznijmy od dobrostanu fizycznego… Korzyści dla zdrowia fizycznego to: Prawidłowa mineralizacja kości. Żeby kości były prawidłowo zmineralizowane muszą być do siebie dociskane. A taki prawidłowy docisk osiągamy, gdy dziecko jest pionizowane. Wszystkie dzieci, które samodzielnie nie chodzą są pozbawione…