Prezes Stowarzyszenia Tęcza wyróżniona! Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman przyznała wyróżnienia trzem finalistkom konkursu w tym Annie Witarzewskiej Prezes Stowarzyszenia TĘCZA. W tym roku kapituła miała wyjątkowo trudne zadanie - z szerokiego grona zgłoszonych osób wybrać laureata oraz finalistów. Nagrodę otrzymują osoby wyjątkowo zasłużone w pomocy dzieciom. Chodzi o motywowanie i inspirowanie profesjonalistów zajmujących się…