nagrodaPrezes Stowarzyszenia Tęcza wyróżniona!

Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman przyznała wyróżnienia trzem finalistkom konkursu w tym Annie Witarzewskiej Prezes Stowarzyszenia TĘCZA.

W tym roku kapituła miała wyjątkowo trudne zadanie – z szerokiego grona zgłoszonych osób wybrać laureata oraz finalistów.

Nagrodę otrzymują osoby wyjątkowo zasłużone w pomocy dzieciom. Chodzi o motywowanie i inspirowanie profesjonalistów zajmujących się ich problemami. Została przyznana po raz siódmy, ale po raz pierwszy wręczana jest w Łodzi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundację Zeszytów Literackich.

W 1991 roku dr Alina Margolis-Edelman – wybitna lekarka i działaczka społeczna, nazywana pediatrą świata, powołała do życia Fundację Dzieci Niczyje (obecnie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Tym samym stworzyła pierwszą w tej części Europy organizację pozarządową wielodyscyplinarnie pomagającą dzieciom krzywdzonym. Doktor Margolis-Edelman była także prezesem Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”.

image
image
image