Zapraszamy na szkolenie seksualność osób z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną, ruchową, zaburzenia ze spektrum autyzmu) w cyklu życia.

Zapraszamy

Szczegóły znajdziecie w zakładce SZKOLENIA