Seksualność osób z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną, ruchową, zaburzenia ze spektrum autyzmu) w cyklu życia.

TERMIN
Szkolenie 30 godzinne realizowane w weekendy:
I część 9-10.03.2019
II część 23-24.03.2019

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest wyłącznie do specjalistów: pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli, lekarzy i innych specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.

I część 9-10.03.2019 (15 godz.) – Katarzyna Pachniewska

Moduł I: Wspieranie rozwoju psychoseksualnego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/ niepełnosprawnością.

1. Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży:

 • prawidłowy rozwój psychoseksualny
 • specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/npr.
 • obszary wymagające szczególnego wsparcia
 • rodzaje i formy zachowań seksualnych dzieci
 • przejawy seksualności u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością,
 • jak odróżnić normę od zachowań niekorzystnych rozwojowo
 • jak ustalić przyczynę zachowań seksualnych – w tym masturbacji – u dzieci, młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością – diagnoza i interwencja.

2. Jak prawidłowo reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością?

3. Profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych na wczesnym etapie rozwoju – rozwiązania praktyczne.

4. Profilaktyka bycia ofiarą lub sprawcą wykorzystania seksualnego: rola adekwatnej do wieku rozwojowego i metrykalnego edukacji seksualnej.

5. Jak współpracować z rodzicami i opiekunami – porady praktyczne.

Część II 23-24.03.2019 (15 godz.) – Joanna Płuska

Moduł II: Wspieranie seksualności młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną:

 1. Specyfika rozwoju seksualności młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (trudności z realizacją zadań rozwojowych).
 2. Wspieranie rozwoju seksualności młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną: edukacja seksualna jako przygotowanie do dojrzewania oraz prewencja zachowań trudnych o charakterze seksualnym.
 3. Jak i kiedy edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.
 4. Diagnoza zachowań trudnych o charakterze seksualnym.
 5. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną jako ofiara lub sprawca wykorzystania seksualnego.
 6. Interwencja w przypadku pojawienia się zachowań trudnych o charakterze seksualnym.
 7. Rodzice osób z niepełnosprawnością sprzężoną jako klienci w terapii dorastającego/dorosłego dziecka. Jak efektywnie współpracować z rodzicami.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres CKK „Tęcza”: 02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Koszt kursu 600 zł.

Zaświadczenie

Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Miejsce szkolenia
Ośrodek dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie ul. Kopińska 6/10.
Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Nasi eksperci

Joanna Płuska

Psycholożka certyfikująca się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Od 2005r pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami. Od wielu lat, nieprzerwanie, dla podopiecznych Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Jako członkini Zespołu ds. Seksualności Osób Niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego uczestniczy w tworzeniu standardów do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Dodatkowo pracuje jako biegły sądowy (specjalista ad. hoc) dla potrzeb Prokuratury Rejonowej i Sądu. Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia. Współautorka i autorka publikacji, materiałów edukacyjnych, artykułów o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami (m.in. dla PWN Wydawnictwo Szkolne, Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych, Sygnał i inne).

Katarzyna Pachniewska

Psycholożka, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, w trakcie procesu certyfikacji seksuologa klinicznego PTS. Jako członkini Zespołu ds. Seksualności Osób Niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego uczestniczy w tworzeniu standardów do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Wykładowczyni Podyplomowych Studiów Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistyczno społecznego SWPS.Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców, opiekunów oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej/wieku rozwojowego oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną. Współautorka i autorka publikacji, materiałów edukacyjnych, artykułów o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami (m.in. dla PWN Wydawnictwo Szkolne, Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych, Sygnał i inne). Od lat związana zawodowo z Poradnią Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji przy Stowarzyszeniu „Tęcza” i ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną TOP w Warszawie.

Kontakt

Centrum Kształcenia Kadr „Tecza” Warszawa, ul. Kopińska 6/10 tel./fax 22 822 03 44; www.tecza.org; e-mail: tecza@idn.org.pl