Aktualności

Startujemy z kampanią Zobacz świat oczami dziecka

Stowarzyszenie Tęcza startuje z kampanią społeczną, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy dzieci niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza tych ze złożoną niepełnosprawnością. „Wspiąć się na sam szczyt. Zjeść owsiankę. Zbudować zamek z klocków. Założyć prawy but na prawą nogę, a lewy na lewą. Narysować tęczę. To proste… kiedy widzisz dobrze” – mówi Grażyna Torbicka w spocie, promującym kampanię.

Brak lub poważne osłabienie widzenia powoduje trudności w wielu obszarach funkcjonowania dziecka, takich jak orientacja przestrzenna, samodzielne poruszanie się, poznawanie świata, rozumienie pojęć, wykonywanie czynności życia codziennego. W pierwszych latach życia to właśnie kontakt wzrokowy wpływa na rozwój dziecka, stymuluje porozumiewanie się z otoczeniem. Małe dzieci z niepełnosprawnością wzroku nie mają naturalnych możliwości mimowolnego uczenia się przez obserwację świata. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wczesnej diagnozy i właściwej stymulacji funkcji wzrokowych, w dzieciach można rozbudzić ciekawość świata, a co za tym idzie pozytywnie wpłynąć na całość rozwoju dziecka.

To, co wydaje się proste dla dzieci zdrowych, dla dzieci słabowidzących jest wielkim wyzwaniem, zwłaszcza dla tych, które mają dodatkowe problemy rozwojowe. Takim dzieciom pomaga Tęcza.

– Spot promujący kampanię w bezpośrednim przekazie zwraca uwagę na słabo widzące i niewidome dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”, które bez codziennego wsparcia nie mogłyby wykorzystać w pełni swoich możliwości rozwojowych. One też mają prawo cieszyć się życiem. Bardzo ważna jest diagnoza i wczesna interwencja oraz dalsza terapia, edukacja indywidualne dostosowana do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka – mówi Anna Witarzewska, prezes Stowarzyszenia „Tęcza”. Zachęcamy rodziców, aby jak najwcześniej sprawdzili, jak widzi ich dziecko, jeśli coś ich niepokoi – dodała.

Wspólnie możemy wspierać tych, którzy na co dzień mają w życiu trudniej. Stowarzyszenie Tęcza od 30 lat pomaga dzieciom niewidomym i słabo widzącym zrozumieć i poznać świat, którego nie mogą zobaczyć.

Za produkcję spotu oraz działania komunikacyjne wspierające kampanię zostały zaplanowane i zrealizowane przez Havas Warsaw, Havas Media, Havas PR Warsaw.
 Swojego głosu użyczyła Grażyna Torbicka, która wspiera Stowarzyszenie Tęcza.

Wszystkie osoby zaangażowane w produkcję spotu, w tym obsługa produkcyjna wzięli udział pro bono.