Warszawska Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „POSTW NA NAS” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Razem,  to znaczy jak?” skierowanego do dorosłego rodzeństwa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Grupą potrzebującą największego wsparcia i szczególnego pochylenia się nad ich emocjami,  lękami i obawami o własną przyszłość są rodzeństwa osób z niepełnoprawnością intelektualną (OzNI). Z doświadczenia wiemy, że gdy w rodzinie jest niepełnosprawne rodzeństwo często cały wysiłek opiekuńczy rodziny skupia się na nim i jego potrzebach. Zdrowe, pełnosprawne rodzeństwo najczęściej włączane jest do opieki, często czując się tymi, którzy muszą szybciej dorosnąć a kiedyś przejąć po rodzicach kontynuację wsparcia. Budzi to w nich wiele emocji. Lęków, buntu, nie godzenia się z rolą, w której są osadzani przez rodziców, niezaspokojenie własnych potrzeb. Bywa też tak, że są całkowicie odsuwani od brata czy siostry, nie mogąc nawiązać relacji siostrzanej czy braterskiej. Im bardziej niepełnosprawny jest brat czy siostra, im więcej wsparcia potrzebuje tym lęk przed koniecznością przejęcia kiedyś nad nim opieki jest większy.  Bardzo często też nie potrafią o tym mówić, ale też nie mają z kim o tym porozmawiać, gdyż rodzice uważają, że przejęcie opieki jest sprawą naturalną. Najczęściej też nie rozmawia się o tym w rodzinach, nie planuje przyszłości, żyjąc sprawami codziennymi. W naszym projekcie właśnie chcieliśmy skupić się na rodzeństwach. Pomóc im odpowiedzieć na pytanie „Razem, to znaczy jak?”, pokazać jak można towarzyszyć niepełnosprawnemu bratu czy siostrze nie gubiąc własnych potrzeb. Widzimy, że wsparcie tej grupy jest często kluczem do przyszłości OzNI. Bo to oni kiedyś mają pomóc w realizacji ścieżki jaką zaplanują dla niepełnosprawnego rodzeństwa  rodzice. Pomoże to też całej rodzinie na zaczęcie rozmów na temat wspólnego zaplanowania bezpiecznej przyszłości OzNI. W projekcie zaplanowane są szkolenia na ten temat oraz wsparcie psychologa i prawnika, oraz zbudowanie przy Fundacji grupy wsparcia dla rodzeństw.

O tym, jak trudne są to tematy do poruszenia w rodzinie i jak wiele goryczy czasem spływa na pełnosprawne rodzeństwo i jak dużo czasu nie raz wymaga dojście do takiej sytuacji życiowej, by móc spojrzeć w lustro i powiedzieć „Jestem szczęśliwa/y” tu gdzie jestem mimo trudności związanych z faktem bycia rodzeństwem osoby niepełnosprawnej – wiedzą dobrze TRZY SIOSTRY prowadzące warsztaty oraz tworzące mini grupę wsparcia dla siebie samych:

Katarzyna Paszkowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, edukator seksualny, od 2006 r. pracująca w warszawskiej szkole specjalnej, od 2 lat koordynator Warszawskich Kręgów Wsparcia. Prywatnie ma 34 letnią siostrę z niepełnosprawnością intelektualną.
Agnieszka Kaczmarek – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, absolwentka resocjalizacji, od 18 lat bezpośrednio pracuje z rodzinami OzNI, od początku zaangażowana w tworzenie Warszawskich Kręgów Wsparcia. Prywatnie ma 41 letnią siostrę ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Magdalena Kołodziejska – psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania. Pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem. Zaangażowana we wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej dorosłości. Prywatnie ma 16 letniego brata z zespołem Downa.

Michał Orzechowski –  prawnik  z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Udziela porad prawnych, pomaga w sprawach dot. rozwiązań alternatywnych dla ubezwłasnowolnienia oraz zabezpieczenia prawno-finansowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji do naszej, posiadasz niepełnosprawne rodzeństwo zapraszamy serdecznie na cykl spotkań poświęconych wspólnej dorosłości naszej oraz naszych sióstr i braci.

Spotkania będą miały na celu przedstawienie gotowych rozwiązań na przyszłość, które sprawdziły się w innych krajach, ale także w Polsce. Ponadto nic tak nie umacnia jak rozmowa z osobami, które na co dzień borykają się z podobnymi problemami, myślami, emocjami. Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na pytanie „Razem, to znaczy jak?”.

10 września (wtorek) 17:00-20:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
Magdalena Kołodziejska
12 września (czwartek) 17:00-20:00 Michał Orzechowski (szkolenie dla grupy)
17 września (wtorek) 17:00-20:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
Magdalena Kołodziejska
24 września (wtorek) 17:00-19:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
19:00-20:00 Magdalena Kołodziejska
25 września (środa) 17:00-18:00 Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
03 października (czwartek) 17:00-20:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
Magdalena Kołodziejska
10 października (czwartek) 17:00-20:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
16 października (środa) 17:00-18:00 Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
24 października (czwartek) 17:00-19:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
18:00-20:00 Magdalena Kołodziejska
04 listopada (poniedziałek) 17:00-20:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
06 listopada (środa) 17:00-18:00 Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
18 listopada (poniedziałek) 17:00-20:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
21 listopada (czwartek) 17:00-19:00 Katarzyna Paszkowska
Agnieszka Kaczmarek
18:00-20:00 Magdalena Kołodziejska

Wszystkie spotkania będą odbywały się w siedzibie ŚDS przy ul. Górskiej 7 w Warszawie.

Ze względu na charakter warsztatowy spotkań oraz ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy, które przyjmuje koordynator projektu Danuta Kaczmarek
Telefon: 501 790 285
e-mail: danutkakaczmarek@gmail.com

SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

Zapraszamy serdecznie