logo NIW PROOMiło nam poinformować, że otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Dzięki dotacji możliwa była wymiana centrali telefonicznej w Ośrodku przy ul. Kopińskiej 8/10 oraz mogliśmy przyciąć stare konary drzew zagrażające bezpieczeństwu przy Ośrodku Leonarda.

 

Więcej na: www.niw.gov.pl