Aktualności

Więcej muzykoterapii w Tęczy

logo Syrenka Warszawa Ochota

Miło nam poinformować, iż w Ośrodku Kopińska będziemy realizować więcej muzykoterapii dzięki małym grantom.

Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu: Muzykoterapia – szansa na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Stowarzyszenia Tęcza – projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin”.

Termin realizacji zadania od 1 marca do 20 sierpnia 2021 r.