Uchwała 79-29-2019 W sprawie ustalenia dni wolnych we wszystkich placówkach organizacyjnych
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ,,Tęcza” 2020

Uchwała Dni Wolne w 2019

Uchwała 78-28-2019 w sprawie podwyższenia opłaty stałej za pobyt podopiecznych w : Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym “Tęcza” oraz Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym