Terapia przez sztuki plastyczne – ceramika

Kurs 30 godzinny realizowany podczas trzech sesji weekendowych (warsztaty) dla rodziców, opiekunów, kadry merytorycznej i wolontariuszy opiekujących się dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Kurs „Terapia przez sztuki plastyczne – ceramika” prowadzony przez Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza” 

Trwa nabór zgłoszeń 

Zajęcia będą się odbywały w pracowni ceramicznej Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Warszawie ul. Leonarda 12 w godzinach 10:00 – 15:00

Kurs odbędzie się po zebraniu grupy uczestników!

Koszt kursu: 500 zł

Karta zgłoszenia na kurs

Program kursu

Podstawowe informacje na temat ceramiki, rodzajów glin, szkliwa i innych materiałów ceramicznych.
Przygotowanie gliny i różnych mas ceramicznych.
Przygotowanie angob, barwienie gliny.
Poznawanie podstawowych technik ceramicznych:
– lepienie z kuli
– lepienie z wałeczków
– lepienie z plastrów
– toczenie na kole
– praca przy użyciu form gipsowych.
Podstawy rzeźby ceramicznej.
Specyficzne techniki ceramiczne przydatne w pracy z niepełnosprawnymi.
Przygotowanie narzędzi i pomocy przydatnych w pracowni ceramicznej.
Wykonanie formy gipsowej.
Przygotowywanie szkliw.
Różne techniki szkliwienia.
Różnie techniki wypalania, pakowanie pieca.
Zasady BHP.
Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Warsztaty prowadzą instruktorki ceramiki i terapii zajęciowej z dużym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi w placówkach rehabilitacyjnych Stowarzyszenia „Tęcza”.

Materiał video z kursu

Miejsce szkolenia

Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Warszawie, ul. Leonarda 12. Organizator zapewnia dobre warunki nauki w małych grupach. Zajęcia odbywają się w pracowni ceramicznej z dostępem do pieca ceramicznego. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, glinę, szkliwo. Grupa kursantów nie przekracza 15 osób.

Prace wytworzone przez uczestników kursu są ich własnością.

Zaświadczenie
Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Kontakt
Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza” Warszawa
ul. Kopińska 6/10
tel./fax 22 822 03 44
www.tecza.org;
e-mail:tecza@idn.org.pl

Zapisy
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres: CKK „Tęcza”, 02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10.