dyplom rzecznika praw dzieckaPodczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie “Tęcza” uhonorowane zostało Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Odznakę z rąk Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka odebrała Anna Witarzewska, prezes Stowarzyszenia.

– Jest nam niezmiernie miło, że nasze wysiłki zostały zauważone.- powiedziała Anna Witarzewska. Od 25 lat wspieramy dzieci niewidome i słabowidzące, które nie rokują szansy na samodzielne życie. Wspieramy ich rodziny, prowadzimy trzy ośrodki w których realizujemy naszą misję.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Uhonorowanie tak wyjątkowym odznaczeniem naszej placówki jest dla nas zaszczytem i mobilizacją do dalszej pracy na rzecz dzieci.