19 maja w Teatrze Kamienica na uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia 25 kampaniom z 74 zgłoszonych do konkursu. Jurorzy oceniali nie tylko kreację i estetykę, ale całokształt działań komunikacyjnych, w tym również dobór odpowiednich narzędzi i efektywność.

Kampania Stowarzyszenia Tęcza “Zobacz. Niewidome dzieci” otrzymała wyróżnienie za efektywność i realizację założeń. Jury doceniło też fakt, że kampania była efektywna i stara się rozwiązać konkretny problem społeczny, nie promując przy tym wpłat na subkonta.

Kampania Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” ma na celu pomóc dzieciom niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami takimi jak padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna. Głównym przekazem kampanii jest przełamanie bariery między niewidomymi dziećmi a osobami w pełni widzącymi. Między dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi a nami nie ma barier – wystarczy chcieć je przełamać, podać rękę, udzielić wsparcia. Wsparcia nie tylko finansowego, czasami jeden gest znaczy więcej niż darowizna.

Cała kampania została utrzymana w kolorystyce czarno-białej. W świecie dzieci niewidomych kolory są abstrakcją. Kolorystyka ta w sposób bezpośredni ma wpływać na wyobraźnię odbiorców. W spocie, na plakatach i ulotkach wystąpiły Danuta Stenka oraz podopieczna Stowarzyszenia 3,5 letnia Ola. Scenariusz do filmu napisała Anna Witarzewska, prezes Stowarzyszenia, za reżyserię odpowiedzialny był Olaf Tryzna z Warszawskiej Szkoły Filmowej, a producentem wykonawczym była Grupa Codex. Serwis foto i kreację graficzną wykonał Maciej Jędrzejewski. Wszystkie osoby zaangażowane przy kampanii, w tym obsługa techniczna, produkcyjna oraz aktorka, wzięły udział pro bono.

Obejrzyj spot “Kto to?”

Kampanię promocyjną „Tęczy” można było śledzić w Internecie, na portalach społecznościowych, w telewizji regionalnej oraz w prasie. W ciągu miesiąca wszystkimi kanałami prowadzona była akcja informująca o kampanii. Wszyscy zaangażowali się w budowanie grup ambasadorów Tęczy poprzez spotkania organizowane dla rodziców, pracowników Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

Stowarzyszenie „Tęcza” prowadzi, wyjątkowy w skali kraju, zespół trzech placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z deficytami wzroku i złożoną niepełnosprawnością. Specjalistyczną pomocą – edukacją, terapią, rehabilitacją – obejmuje codziennie 350 podopiecznych, pomaga także ich rodzinom. Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku; szkoli specjalistów, wolontariuszy, rodziców. Stowarzyszenie zainicjowało, stosuje i promuje autorskie metody rehabilitacji wzroku, całościowej diagnozy rozwoju oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia dzieci słabowidzących, opracowane przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen.

Dziękujemy osobom bez których ta kampania nie była by możliwa: Danuta Stenka, Olaf Tryzna, Warszawska Szkoła Filmowa, cała Grupa Codex, która od wielu lat wspiera Stowarzyszenie „Tęcza” w zakresie projektowania oraz kreatywnych rozwiązań, mała Ola i jej rodzice, Anna Witarzewska, Szymon Gębusia i wielu innym, którzy pomogli w jej realizacji.