Przyjdź do nas! Niepubliczne Przedszkole Specjalne “Tęcza” i Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021. Dla kogo? Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością od ukończenia 2,5 roku życia do podjęcia nauki szkolnej, Ośrodek Rewalidacyjny – dzieci w wieku szkolnym do 25. roku…