Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 12.03.2020 r. Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Terminy naboru wniosków w ramach Programu: Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu)…