Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali naszym podopiecznym 1% swojego podatku. Kwota wpłat z 1% za 2019 r. wyniosła 118 189,47 zł. Pieniądze te umożliwią nam utrzymywanie i prowadzenie naszych trzech ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością złożoną. Dzięki Państwa zaufaniu każdego dnia niesiemy konkretną pomoc tym, o których świat – nierzadko – nie chce…