Różnorodne praktyki społeczne w zakresie udzielania wsparcia pozwoliły wypracować określone profesjonalne metody pomagania, a z nich wyrosły liczne profesje i zawody pomocowe. Część z nich została w sposób szczególny uregulowana i zinstytucjonalizowana i należy do kategorii zawodów zaufania publicznego. Ich przedstawiciele, zrzeszeni w izby zawodowe, funkcjonują jako rozpoznawalni społecznie, cieszący się uznaniem specjaliści. Współcześnie profesjonalne…