Dziś Świętujemy Dzień Organizacji Społecznych. W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych, w tym nasze Stowarzyszenie Tęcza.

Tworzą je ludzie, którzy chcą odpowiadać na potrzeby innych i rozwiązywać problemy, którymi dotychczas nikt się nie zajął. Biorą sprawy w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całego społeczeństwa.

Każdego roku członkowie organizacji społecznych zmieniają życie milionów dzieci, młodzieży i dorosłych na lepsze.

Co dokładnie robimy na co dzień?

  • Prowadzimy dwa dzienne ośrodki:
    – ośrodek dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej 6/10;
    – ośrodek wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z dysfunkcjami wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Leonarda 12.

  • Ponadto prowadzimy przy ul. Nowolipie 13/15, Poradnię Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Małych Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

  • Zajmujemy się ochroną zdrowia, leczeniem i rehabilitacją medyczną dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia.

  • Nauką i edukacją, wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ustawicznym kształceniem dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężoną, głęboką niepełnosprawnością.
  • Wspieramy rodziny dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, poprzez różne formy edukacji, psychoedukacji, działalność integracyjną, informacyjną, pomoc prawną, psychologiczną, socjalną.
  • Organizujemy szkolenia, turnusy rehabilitacyjne, współpracujemy z wieloma innymi stowarzyszenia, instytucjami i placówkami.

Zatrudniamy ponad 120 pracowników: specjalistów, terapeutów, lekarzy, wspaniałych ludzi, którzy każdego dnia razem z nami pomagają zmieniać nam świat.

My również dołączamy się do kampanii społecznej Organizacje społeczne. To działa! Kilkadziesiąt organizacji społecznych połączyło siły, aby pokazać co robią i jaki ma to wpływ na życie każdego i każdej z nas. Efektem tej współpracy jest kampania społeczna. #todziala