dziecko rysuje tęczęStowarzyszenie Tęcza od 27 lat pomaga niewidomym dzieciom ze sprzężoną niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” powstało z inicjatywy rodziców w maju 1990 roku. Podopieczni Tęczy to osoby niewidome i słabowidzące, ale także osoby z problemami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, cechami autystycznymi, osoby niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki. Większość z nich wymaga stałego wsparcia przez całe swoje życie.

„Tęcza” stworzyła w Warszawie system wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, zwłaszcza dla tych ze sprzężoną niepełnosprawnością. Specjalistyczną opieką objęte są dzieci już od najwcześniejszych miesięcy życia, poprzez wiek przedszkolny i szkolny, aż do dorosłości. Każdy rodzic, którego nurtują pytania: „Czy moje dziecko widzi?”, „Jak widzi moje dziecko?” i „Jak można mu pomóc?” otrzyma w Tęczy specjalistyczną pomoc i wsparcie.

W Warszawie działają trzy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza:

– Poradnia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Nowolipie 13/15, w której rodzice otrzymują szybkie i profesjonalne wsparcie. Specjaliści dokonują oceny funkcjonowania wzrokowego i całościowej diagnozy rozwoju dziecka. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne (psychologiczne, logopedyczne, terapia widzenia, terapia ruchowa, terapia SI, zajęcia w małej grupie), również w środowisku domowym dziecka. Rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne.

– Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej 6/10, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja ruchowa, edukacja oraz różne formy terapii (pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, terapia widzenia, terapia metodą Integracji Sensorycznej, muzykoterapia, hipoterapia) dla 14 dzieci. Dzieci objęte są również specjalistyczną opieką medyczną.

– Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją, edukacją, opieką medyczną 50 dzieci. Ośrodek działa w dwóch lokalizacjach: przy ul. Kopińskiej 6/10 oraz przy ul. Leonarda 12.

– Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla dorosłych osób z dysfunkcjami wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny. Jest to jeden z nielicznych ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z najcięższymi problemami rozwojowymi, niesamodzielnych i wymagających wsparcia we wszystkich czynnościach życia codziennego. Jest to ogromna pomoc dla rodzin, które mogą normalnie funkcjonować. W sprawie utworzenia sieci dziennych ośrodków wsparcia można jeszcze podpisać petycję na stronie http://25icodalej.pl/, która jest zwieńczeniem trwającej kilka miesięcy kampanii społecznej dotyczącej niesamodzielnych, niepełnosprawnych, dorosłych.
Stowarzyszenie jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych utworzonych wiele lat temu przez rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących; jest już rozpoznawalną marką.

Marka i logo „Stowarzyszenie Tęcza” kojarzy się m.in. z:
– jak najszybszym (w pierwszych miesiącach życia dziecka) diagnozowaniu problemów wzrokowych malucha i kompleksowej terapii; wsparciem dla rodzin. W ciągu roku opieką okulistyczną obejmujemy ok. 300 dzieci z całej Polski.
– kompleksowym, całościowym wspieraniu dziecka/osoby ze złożoną niepełnosprawnością od najmłodszych lat do dorosłości oraz ze wsparciem ich rodzin również w okresie późniejszym, starzenia się i tracenia sił;
– szkoleniach dla specjalistów pracujących z dziećmi niewidomymi i ze sprzężoną niepełnosprawnością.

źródło: SE.pl