Rusza PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2023

Głównym celem Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do:

  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji;
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

W Programie zaplanowano realizację 4680 godzin usług asystenckich.

Program będzie prowadzony do 31.12.2023 r.

Treść Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 wraz
z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.