Aktualności

SPOTKANIE SUPERWIZYJNO-EDUKACYJNE KRĘGÓW WSPARCIA

W dniach 3 i 4 marca po raz kolejny spotkaliśmy się w gronie specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną metodą Kręgów Wsparcia z całej Polski. Obecni byli specjaliści pracujący w kręgach wsparcia z Warszawy, Tarnowa, Zgierza, Bytomia, Suwałk, Elbląga, Biskupca, Jarosławia, Goleniowa, Ostródy i Gdańska.

W czasie tego spotkania superwizyjno-edukacyjnego mieliśmy perspektywę  osobistą i środowiskową rozwoju modelu Kręgów Wsparcia, a także niezwykle ważny temat wspomagający wsparcie i rozwój w obszarze współpracy z osobami z NI i rodzinami –  czyli  dialog motywujący.  To podejście jest bardzo bliskie naszemu planowaniu skoncentrowanemu na osobie.  Opiera się na założeniu, że osoba jest źródłem zmiany,  na wydobywaniu potencjałów,  docenianiu kolejnych kroków, rozpoznaniu potrzeb.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był na dzielenie się doświadczeniami, wzajemną inspirację.  W drugim dniu spotkania odbyły się warsztaty nt. dialogu motywującego, które poprowadził Wojciech Chmielewski, Centrum Psychologii Stosowanej.

Czym jest dialog motywujący?
To oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.
To skoncentrowany na osobie sposób pomagania w odniesieniu do powszechnego problemu ambiwalencji wobec zmiany.
To oparty na współpracy zorientowany na cel sposób komunikowania sie, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Mo on na celu umocnić osobistą motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbadanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.
Dialog motywujący doskonale sprawdza się jako metoda pracy z osobami: bezradnymi, wycofanymi, z obniżonym nastrojem, z niską samooceną, agresywnymi, w procesie ambiwalencji.
Polecamy również w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
kręgi wsparcia

***

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

image
image