Mija 40 dni, gdy obowiązuje w Polsce stan epidemii. Ze względu na bezpieczeństwo Ośrodki Tęczy zostały zamknięte. Pracownicy, podopieczni i rodzice zostali zamknięci w domach. To dla wszystkich nowa i trudna sytuacja. Pracownicy Stowarzyszenia „Tęcza” ruszyli z pozytywnym przekazem do swoich podopiecznych.

Koronawirus paraliżuje życie na wszystkich kontynentach. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Przed nami egzamin z odpowiedzialności za siebie, swoich bliskich oraz nas wszystkich. Towarzyszy nam hasło #zostańwdomu. Nie dla wszystkich jest to oczywiste i proste w realizacji.  Stajemy dziś w obliczu utrudnień, które dotykają każdego bez wyjątku.

W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby u których przyczyną niepełnosprawnością są schorzenia układu krążeniowo – oddechowego, współwystępujące schorzenia różnych układów organizmu, czyli osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną oraz schorzenia powodujące znaczące osłabienie odporności, a także osoby, które z uwagi na trudności poznawcze posiadają obniżoną zdolność do dbania o profilaktykę zdrowotną.

Niestety z uwagi na wprowadzony stan epidemii usługi zostały znacznie ograniczone lub zawieszone. Rodziny wymagają nadal wsparcia.

Chcieliśmy dać naszych małym i większym podopiecznym jakieś światełko i nadzieję na lepsze jutro. W ślad za muralami pojawiającymi się w Warszawie, nasi pracownicy przygotowali dla swoich podopiecznych niespodziankę. Wszyscy wystąpili na grafice z hasłem #BędzieDobrzepowiedziała Anna Witarzewska, prezes Stowarzyszenia „Tęcza”.

Zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie pozbawieni zostali możliwości korzystania z placówek oświatowych, ośrodków wsparcia, bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz aktywności społecznej. Zmuszeni poprzez sytuację do spędzania całych dni w domu, bez kontaktów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rówieśnikami oczekują wsparcia i pomocy psychologicznej. Uruchomione zostały teleporady psychologów i konsultacje ze specjalistami.

Specjaliści pozostają w kontakcie ze wszystkim podopiecznymi. Wdrożone zostały nowe rozwiązania online, tak aby nikt nie czuł się samotny w tym trudnym czasie. Pracownicy i rodzice pozostają cały czas w kontakcie, została stworzona grupa online, na której wszyscy dzielimy się pomysłami jak możemy spędzić ten czas. Nauczyciele przesyłają propozycje zajęć, rehabilitanci podpowiadają, jak możemy radzić sobie w domu z dyskomfortem, a psychologowie dzwonią do rodzin. Nikt nie został sam.

#BędzieDobrze #JesteśmyZwami